درباره آموزشگاه مجازی طبی

اولین آموزشگاه تخصصی گیاهان دارویی

آموزشگاه مجازی طبی استاد میرزا علی فخرالدین اولین آموزشگاه مجازی طب و  پرورش گیاهان دارویی و معطر و علوم وابسته تاسیس شده است.

1استاد
12دانشجوی عضو سایت
700ساعت ویدئو
72دوره اموزشی