نمونه مدرک پایان دوره های آموزشی

 

صادره توسط سایت آموزشگاه مجازی طب

 

« این مدرک به صورت رایگان برای خریداران دوره های آموزشی با “پست پیشتاز” ارسال خواهد شد »

 

“بعد از خرید دوره آموزشی یک عدد تصویر اسکن شده پرسنلی به همراه تصویر کارت ملی از طریق پل های ارتباطی زیر برای ما ارسال فرمایید تا مدرک شما صادر و ارسال شود”

 

                                                                      روش های ارسال موارد ذکر شده:

 

1. ایمیل رسمی سایت : INFO@FAKHRODDIN.IR
2. آیدی تلگرامی : ALIFAKHRODDIN@

madrak