hezaro yek1
20%
تخفیف

کتاب هزار و یک تکنیک عشقولانه

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان 80,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

100,000 تومان 80,000 تومان
masir zendigi
20%
تخفیف

کتاب مسیر زندگی

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان 80,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

100,000 تومان 80,000 تومان
masir sabz1
20%
تخفیف

کتاب مسیر سبز

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان 80,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

100,000 تومان 80,000 تومان
solale1
20%
تخفیف

کتاب سلاله : نسل پاک

بدون امتیاز 0 رای
100,000 تومان 80,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

100,000 تومان 80,000 تومان
HAKIM2
43%
تخفیف

کتاب مفاتیح الطب (7 جلد)

بدون امتیاز 0 رای
700,000 تومان 400,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

700,000 تومان 400,000 تومان
full
80%
تخفیف

پک کامل آموزش طب (ویژه)

بدون امتیاز 0 رای
5,000,000 تومان 1,000,000 تومان

در پکیج آموزش طراحی سایت دو و چند زبانه، تمام ابزارهای مورد نیاز برای چندزبانه کردن یک وبسایت وردپرسی، در اختیار شما قرار گرفته است.

5,000,000 تومان 1,000,000 تومان