آموزش آنلاین ویدیویی طبی تخصصی

تحت نظر استاد میرزا علی فخرالدین

registered

1024

نفر ثبت‌نام در دوره

courses

57

عدد دوره آموزشی

minutes1

۹,۸۸۴

دقیقه آموزش کاربردی

جدیدترین دوره های آموزشی

ریال100.000
بدون امتیاز 0 رای
ریال50.000
ریال50.000
بدون امتیاز 0 رای
ریال100.000
ریال100.000
masir sabz1
20%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
ریال80.000
ریال80.000
بدون امتیاز 0 رای
ریال50.000
ریال50.000
ریال50.000
بدون امتیاز 0 رای
ریال50.000
ریال50.000
بدون امتیاز 0 رای
ریال100.000
ریال100.000

فرصت باقی مانده به ثبت نام دوره تشخیص بیماری از طریق عنبیه

ثبت نام زود هنگام!

پر بازدید ترین دوره های آموزشی

بدون امتیاز 0 رای
ریال50.000
ریال50.000
بدون امتیاز 0 رای
ریال100.000
ریال100.000
بدون امتیاز 0 رای
ریال100.000
ریال100.000
بدون امتیاز 0 رای
ریال100.000
ریال100.000
بدون امتیاز 0 رای
ریال50.000
ریال50.000
بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
رایگان!
بدون امتیاز 0 رای
ریال50.000
ریال50.000
ریال100.000